۰۲۱۴۴۰۰۰۱۸۳ - ۰۹۲۰۱۳۲۳۴۰۳

از صاحبخانه خسارت بگیرید

یکی از رایج‌ترین موارد در اجاره، تاخیر در استرداد یا بازگرداندن ودیعه از سوی موجر است، که به دلیل عدم توجه به مواردی در هنگام تنظیم و امضای قرارداد اجاره و عدم تعیین ضمانت اجرایی قوی برای قرارداد روی می‌دهد. با ما در دیپلمات همراه باشید تا به موضوع دریافت خسارت از صاحبخانه بپردازیم.

استرداد ودیعه یعنی چه؟
وقتی قرارداد اجاره بین دو طرف منعقد می‌شود، با انعقاد قرارداد اجاره، مبلغی از طرف مستاجر به موجر پرداخت می‌شود. مبلغ گرو گذاشته شده رهن یا ودیعه نامیده می‌شود که مستاجر به عنوان قرض‌الحسنه و تضمین اجاره ملک به مالک می‌دهد.
پس از انقضای مدت اجاره، مستاجر می‌تواند ودیعه یا مبلغ رهن را از موجر یا صاحبخانه مطالبه کند. موجر موظف است با درخواست مستاجر، مبلغ ودیعه را به مستاجر مسترد نماید یا پرداخت کند. در غیر این صورت مستاجر قادر به دریافت خسارت از صاحبخانه خواهد بود.
پرداخت ودیعه از طرف مستاجر به موجر نکاتی دارد که از لحاظ حقوقی باید در قرارداد اجاره‌نامه رعایت شود.

همه چیز در مورد عدم یا تاخیر استرداد ودیعه توسط موجر
اگر پس از پایان و انقضای مدت اجاره، مستاجر ملک را تخلیه کند اما موجر نسبت به بازگرداندن ودیعه اقدام نکند، مستاجر می‌تواند اقدامات زیر را در راستای دریافت خسارت از صاحبخانه انجام دهد:

راهکار اول این است که مستاجر در آن ملک به تصرف خود ادامه دهد و منتظر بماند تا موجر ودیعه را پرداخت کند.
راهکار بعدی که قانونی است این است که مستاجر باید به مرجع قضایی و شورای حل اختلاف مراجعه کند. با تقدیم دادخواستی تحت عنوان مطالبه وجه، از طریق دادگاه، الزام وی را به استرداد ودیعه بخواهد.
دراین‌صورت ابتدا مستاجر باید ملک را تخلیه کند. سپس با دادن دادخواست تامین دلیل از طریق شورای حل اختلاف، مراتب تحویل ملک و کلید را به شورای حل اختلاف گواهی کند. سپس مراتب تحویل ملک و کلید را از طریق اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به موجر اطلاع دهد. همچنین دادخواست مطالبه وجه ودیعه را به طرفیت موجر به مرجع ذی‌صلاح تقدیم کند.
پس از صدور رأی مبنی بر الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه و قطعیت آن، با تقاضای مستأجر، اجراییه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود. در این مرحله مستأجر می‌تواند با معرفی اموال موجر تا میزان خواسته خود و توقیف اموال وی، با دریافت خسارت از صاحبخانه حق خود را دریافت نماید.
پس از ابلاغ اجراییه به موجر چنانچه موجر ظرف مدت ۳۰ روز دادخواست اعسار را به محکمه تقدیم نکند، دادگاه به درخواست مستاجر، حکم جلب موجر را صادر می‌کند یا نسبت به توقیف اموال موجر اقدام می‌کند و از این طریق مستاجر قادر به دریافت خسارت از صاحبخانه خواهد بود.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام موجر به پرداخت ودیعه
دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه، درصورتی‌که مبلغ ودیعه کمتر از بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت موجر است. اگر مبلغ بیش از بیست میلیون تومان باشد، دادگاه محل اقامت موجر، مرجع رسیدگی به دعوا است و دریافت خسارت از صاحبخانه را پیگیری خواهد کرد.

محاسبه خسارت تاخیر پرداخت ودیعه از سوی موجر
طبق قانون روابط موجر و مستاجر، تشخیص میزان خسارتی که از طریق موجر به مستاجر به دلیل تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن وارد شده، طبق شاخص بانک مرکزی است. کارشناس نمی‌تواند آن را تعیین کند. همچنین مستاجر حق دارد به ازای هر روز از تاخیر استرداد مبلغ ودیعه، حق التزام به یک مبلغ توافقی از موجر دریافت نماید. بنابراین در زمان انعقاد اجاره‌نامه مستاجر باید ضمانت اجرایی برای خود قائل شود، تا اگر در پایان مهلت اجاره، موجر از بازگرداندن وجه خودداری کرد، مستاجر بتواند به طور رایگان با دریافت خسارت از صاحبخانه نسبت به پس گرفتن ودیعه ملک اقدام کند.

 

 نظرات کاربران

لطفا دیدگاه خود را درباره این نوشته برای ما ارسال کنید


بروز رسانی در ۱۴۰۲/۰۵/۱۱