۰۲۱۴۴۰۰۰۱۸۳ - ۰۹۲۰۱۳۲۳۴۰۳

بازداشت سند املاک چه شرایطی دارد؟

بازداشت سند املا۶ یکی از اقداماتی است که افرادی که از شخص دیگر طلبی دارند، اقدام به آن می‌کنند. بازداشت ملک یعنی توقیف حق مالی و مالکیتی که مالک نسبت به ملک خود دارد. همراه دیپلمات  باشید.

شرایط بازداشت سند املاک
برای بازداشت سند املاک باید شرایطی وجود داشته باشد:

اولاً آن ملک باید به نام طرف دعوا در دفتر اسناد و املاک ثبت شده باشد.
دومین مورد آن است که ملک باید قابل تسلیم باشد.
همچنین این املاک نباید از املاکی باشند که قانون بازداشت آن را ممنوع اعلام کرده باشد.
خصوصیات ملک بازداشت شده
طبق ماده ۲۷۶ قانون مدنی، مدیون و بدهکار نمی‌تواند ملکی را که از تصرف در آن منع شده است را در مقام وفای به عهد به دیگری بدهد. حال اگر ملکی توسط ملکی توقیف شده باشد، نمی‌تواند توسط مالک به دیگری منتقل شود. زیرا بازداشت ملک با قهر و غلبه صورت می‌گیرد. البته بازداشت ملک دائمی نبوده و محدود به مدت تعیین شده است.

آثار بازداشت سند املاک
باتوجه‌به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هر گونه نقل‌وانتقال اعم از قطعی و شرطی نسبت به مال توقیف‌شده باطل و بلااثر است. یعنی چنانچه ملک توسط یک مرجع صالح توقیف یا بازداشت شود، بر اساس قانون امکان هیچ‌گونه نقل‌وانتقال اموال بازداشت‌شده وجود ندارد. البته مالک می‌تواند به‌قصد تعهد و نه انتقال ملک، قرارداد تنظیم کند. البته به شرطی که محکوم له رضایت دهد.

از دیگر آثار بازداشت سند املاک می‌توان به حق‌تقدم شخصی که درخواست بازداشت ملک را داده است اشاره کرد. به بیان دیگر او می‌تواند باتوجه‌به طلبی که دارد، برای فروش ملک اقدام کرده و طلب خود را دریافت کند.

مراحل رفع بازداشت سند
درخواست رفع بازداشت سند املاک از طریق راه‌های زیر امکان دارد:

تبدیل تأمین
تبدیل تامین از جمله مواردی است که مالک به استناد آن می‌تواند برای رفع بازداشت ملک اقدام کند. محکومٌ‌علیه می‌تواند به‌جای مالی که دادگاه آن را توقیف کرده است یا در جریان توقیف است، وجه نقد یا اوراق بهادار در صندوق دادگستری بگذارد. همچنین این فرد می‌تواند درخواست تبدیل مال توقیف شده را داشته باشد.

البته این درخواست به شرطی است که مال معرفی شده از نظر قیمت و سهولت در فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است، کمتر نباشد. محکوم علیه فقط یک‌بار می‌تواند تقاضای تبدیل تأمین را نماید. درصورتی‌که محکوم علیه عین معین باشد، رضایت خواهان لازم است.

رفع بازداشت سند املاک با رضایت خواهان
ازآنجایی‌که توقیف مال برای رسیدن خواهان دعوا به حق خودش است، بنابراین هر زمانی که بخواهد، می‌تواند رضایت خودش را اعلام کرده تا نسبت به رفع بازداشت ملک اقدام شود.

رفع بازداشت املاک به علت عدم اقامه دعوای اصلی در موعد مقرر
خواهان باید طی ده روز از درخواست قرار تأمین خواسته و ظرف بیست روز در دستور موقت نسبت به اقامه دعوا اقدام نماید. در غیر این صورت خوانده می‌تواند رفع بازداشت از دستور موقت را بخواهد.

رفع بازداشت به علت محکومیت خواهان
طبق ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست تأمین، خودبه‌خود مرتفع می‌شود.

رفع بازداشت سند املاک به تقاضای شخص ثالث
طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: زمانی که نسبت به اموال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعایی که کرده است، مستند به‌حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، بازداشت سند املاک رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

 

 

 

 نظرات کاربران

لطفا دیدگاه خود را درباره این نوشته برای ما ارسال کنید


بروز رسانی در ۱۴۰۲/۰۵/۲۸