۰۲۱۴۴۰۰۰۱۸۳ - ۰۹۲۰۱۳۲۳۴۰۳

سهم دولت از انحصار وراثت چقدر است؟

سهم دولت از انحصار وراثت از جمله مواردی است که قبل از تقسیم ماترک بین وراث، باید مشخص شود. در غیر این صورت نمی‌توان تقسیم ترکه را انجام داد. همراه دیپلمات باشید.

گواهی انحصاروراثت
بعد از فوت یک فرد و درخواست انحصاروراثت و همچنین مشخص‌شدن سهم هر کدام از ورثه، دادگاه یک گواهی صادر می‌کند که تمام کسانی که از اموال متوفی ارث می‌برند و میزان سهم هر کدام از آن‌ها در این گواهی مشخص می‌شود. گواهی انحصاروراثت می‌تواند به درخواست هر کدام از ورثه یا هر کسی که از اموال متوفی ذی‌نفع باشد، صادر می‌شود. مانند کسانی که از ایشان طلبکارند و یا بر طبق وصیت ایشان ذی‌نفع هستند.

برای انجام امور بانکی، حقوقی و ثبتی همراه‌داشتن گواهی انحصاروراثت الزامی است. در صورت نداشتن این گواهی امکان انجام‌دادن امور مربوط به ادارات دولتی، بانک‌ها و تقسیم ترکه ممکن نیست.

سهم دولت از انحصار وراثت چقدر است؟
سهم دولت از انحصار وراثت از جمله مواردی است که پیرامون آن سوال می‌شود. یکی از موارد مهم که برای گرفتن گواهی انحصاروراثت لازم و ضروری است، مشخص‌شدن مالیات‌برارث است. مالیات‌برارث باتوجه‌به اموال به‌جامانده از متوفی و افراد طبقات مختلفی که از او ارث می‌برند، متفاوت است. در ادامه به طبقات ارث می‌پردازیم:

طبقات وراث
همان‌طور که گفتیم برای دانستن سهم دولت از انحصار وراثت و مالیات بر ارث، در ابتدا باید طبقات ارث را بشناسیم. طبق قانون افرادی که از متوفی ارث می‌برند، ۳ دسته هستند.

دسته اول: پدر، مادر، فرزند، نوه متوفی.
دسته دوم: خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و فرزندان خواهر و برادر.
دسته سوم: خاله، عمه، عمو، دایی و فرزندان آنها.
اگر اموال و ماترک متوفی شامل وسایل نقلیه هوایی، دریایی، موتوری و … باشد مالیات برای طبقه اول دو درصد، برای طبقه دوم چهار درصد و برای طبقه هشت درصد است.
اگر ماترک متوفی سپرده بانکی و اوراق بهادار و مشارکت باشد مالیات برای طبقه اول سه درصد، برای طبقه دوم ۶ درصد و برای طبقه سوم ۱۲ درصد است.
اگر ماترک متوفی شامل ملک و املاک باشد. مالیات برای طبقه اول هفت و نیم درصد، برای طبقه دوم ۱۵ درصد و برای طبقه سوم ۳۰ درصد است.
اگر متوفی دارای سهام بورسی باشد مالیات برای طبقه اول هفتاد و پنج صدم درصد، برای طبقه دوم ۱٫۵ درصد و برای طبقه سوم ۳ درصد است.

اموالی که معاف از مالیات هستند

طبق ماده ۲۴ مالیات‌های مستقیم، اموالی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود، معاف از مالیات هستند:

وجهی که برای بازنشستگی پرداخت می‌شود، وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه و بیمه‌گذار یا کارفرما از جمله بیمه عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.
اموالی که برای سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور در ماده ۲ این قانون و هم چنین تأیید آنها، وقف، نذر و یا حبس شده‌اند.
لوازم و اسباب خانه متوفی معاف از مالیات است.
اگر متوفی از جانبازان یا شهدای انقلاب باشند همه اموال ایشان که به طبقه اول و یا دوم می‌رسد شامل مالیات نمی‌شود.
سهم دولت از انحصار وراثت زمانی که متوفی وارثی نداشته باشد
طبق ماده ۸۶۶ قانون مدنی و ۳۳۵ قانون امور حسبی، سهم دولت از انحصار وراثت عبارت است از: مطابق نظر قاضی اگر پس از ده سال وارثی برای متوفی پیدا نشود، تمامی اموال فرد متوفی به خزانه دولت واریز می‌شود. درصورتی‌که تا قبل از ده سال وارث متوفی مشخص شود ترکه به وراث داده می‌شود.

 نظرات کاربران

لطفا دیدگاه خود را درباره این نوشته برای ما ارسال کنید


بروز رسانی در ۱۴۰۲/۰۶/۰۷