۰۲۱۴۴۰۰۰۱۸۳ - ۰۹۲۰۱۳۲۳۴۰۳

نمایش آگهی های یک منطقه خاص

۱۱۵متر ۲ خواب/ رویایی/ بام فردوس
۶ عکس

۱۱۵متر ۲ خواب/ رویایی/ بام فردوس

تهران, منطقه پنج,

رهن ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰متر فول تک واحدی متریال وارداتی فردوس
ویژه فوری ۴ عکس

۱۵۰متر فول تک واحدی متریال وارداتی فردوس

تهران, منطقه پنج,

رهن ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸۸متر ۲خواب فول بازسازی شده
۵ عکس

۸۸متر ۲خواب فول بازسازی شده

تهران,

قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۵متر۳خواب
۶ عکس

۱۴۵متر۳خواب

تهران, منطقه پنج,

رهن ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸۰ متر  فول انرژی
۵ عکس

۸۰ متر فول انرژی

تهران,

رهن ۰ تومان

اجاره ۰ تومان

۱۰۵ متر دوخواب تاپ لوکیشن
ویژه فوری ۵ عکس

۱۰۵ متر دوخواب تاپ لوکیشن

تهران,

رهن ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

۱۸متر بر اصلی بلوار اباذر
۱ عکس

۱۸متر بر اصلی بلوار اباذر

تهران, منطقه پنج,

رهن ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۲۰متر۲خواب نوساز کلیدنخورده فردوس ویوابدی
ویژه فوری ۴ عکس

۱۲۰متر۲خواب نوساز کلیدنخورده فردوس ویوابدی

تهران, منطقه پنج,

رهن ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

۱۱۰ متر/ ۲ خواب/ فول امکانات/
ویژه فوری ۳ عکس

۱۱۰ متر/ ۲ خواب/ فول امکانات/

تهران, منطقه پنج,

رهن ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

مغازه  کاشانی اباذر
۲ عکس

مغازه کاشانی اباذر

تهران, منطقه پنج,

رهن ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۹۶متر دو خواب فردوس شرق
ویژه فوری ۱ عکس

۹۶متر دو خواب فردوس شرق

تهران,

قیمت ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸۰متر + بالکن× متریال عالی=پسند سخت سپندان
۴ عکس

۸۰متر + بالکن× متریال عالی=پسند سخت سپندان

تهران, منطقه پنج,

رهن ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

۵۵متر  دوخواب  خوش نقشه کم سن فول امکانات
ویژه فوری ۳ عکس

۵۵متر دوخواب خوش نقشه کم سن فول امکانات

تهران,

قیمت ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸۶متر ۲خواب خوش نقشه و متفاوت
ویژه فوری ۴ عکس

۸۶متر ۲خواب خوش نقشه و متفاوت

تهران,

رهن ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

۹۰متر اداری//۲دوخواب خوش نقشه
۲ عکس

۹۰متر اداری//۲دوخواب خوش نقشه

تهران, منطقه پنج,

رهن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۲۰ متر فوق رویایی
۲ عکس

۱۲۰ متر فوق رویایی

تهران,

رهن ۰ تومان

اجاره ۰ تومان

۵۶ متر ۵ ساله فردوس
بدون تصویر

۵۶ متر ۵ ساله فردوس

تهران, منطقه پنج,

قیمت ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۲۰متر فول روبه آفتاب شمال فردوس
ویژه فوری ۴ عکس

۱۲۰متر فول روبه آفتاب شمال فردوس

تهران, منطقه پنج,

رهن ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

۶۵/ یک خواب/فردوس شرق
بدون تصویر

۶۵/ یک خواب/فردوس شرق

تهران, منطقه پنج,

قیمت ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷۵ متر / دو خواب / شهران شمالی
۳ عکس

۷۵ متر / دو خواب / شهران شمالی

تهران, منطقه پنج,

قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان