۰۲۱۴۴۰۰۰۱۸۳ - ۰۹۲۰۱۳۲۳۴۰۳
۱۱۵متر ۲ خواب/ رویایی/ بام فردوس
۶ عکس

۱۱۵متر ۲ خواب/ رویایی/ بام فردوس

تهران, منطقه پنج,

رهن ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰متر فول تک واحدی متریال وارداتی فردوس
ویژه فوری ۴ عکس

۱۵۰متر فول تک واحدی متریال وارداتی فردوس

تهران, منطقه پنج,

رهن ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸۸متر ۲خواب فول بازسازی شده
۵ عکس

۸۸متر ۲خواب فول بازسازی شده

تهران,

قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۵متر۳خواب
۶ عکس

۱۴۵متر۳خواب

تهران, منطقه پنج,

رهن ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸۰ متر  فول انرژی
۵ عکس

۸۰ متر فول انرژی

تهران,

رهن ۰ تومان

اجاره ۰ تومان

۱۰۵ متر دوخواب تاپ لوکیشن
ویژه فوری ۵ عکس

۱۰۵ متر دوخواب تاپ لوکیشن

تهران,

رهن ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

۱۸متر بر اصلی بلوار اباذر
۱ عکس

۱۸متر بر اصلی بلوار اباذر

تهران, منطقه پنج,

رهن ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۲۰متر۲خواب نوساز کلیدنخورده فردوس ویوابدی
ویژه فوری ۴ عکس

۱۲۰متر۲خواب نوساز کلیدنخورده فردوس ویوابدی

تهران, منطقه پنج,

رهن ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

۱۱۰ متر/ ۲ خواب/ فول امکانات/
ویژه فوری ۳ عکس

۱۱۰ متر/ ۲ خواب/ فول امکانات/

تهران, منطقه پنج,

رهن ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

مغازه  کاشانی اباذر
۲ عکس

مغازه کاشانی اباذر

تهران, منطقه پنج,

رهن ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان