۰۲۱۴۴۰۰۰۱۸۳ - ۰۹۲۰۱۳۲۳۴۰۳
۱۱۵متر ۲ خواب/ رویایی/ بام فردوس
۶ عکس

۱۱۵متر ۲ خواب/ رویایی/ بام فردوس

تهران, منطقه پنج,

رهن ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰متر فول تک واحدی متریال وارداتی فردوس
ویژه فوری ۴ عکس

۱۵۰متر فول تک واحدی متریال وارداتی فردوس

تهران, منطقه پنج,

رهن ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۵متر۳خواب
۶ عکس

۱۴۵متر۳خواب

تهران, منطقه پنج,

رهن ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۸متر بر اصلی بلوار اباذر
۱ عکس

۱۸متر بر اصلی بلوار اباذر

تهران, منطقه پنج,

رهن ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۲۰متر۲خواب نوساز کلیدنخورده فردوس ویوابدی
ویژه فوری ۴ عکس

۱۲۰متر۲خواب نوساز کلیدنخورده فردوس ویوابدی

تهران, منطقه پنج,

رهن ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

۱۱۰ متر/ ۲ خواب/ فول امکانات/
ویژه فوری ۳ عکس

۱۱۰ متر/ ۲ خواب/ فول امکانات/

تهران, منطقه پنج,

رهن ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

مغازه  کاشانی اباذر
۲ عکس

مغازه کاشانی اباذر

تهران, منطقه پنج,

رهن ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸۰متر + بالکن× متریال عالی=پسند سخت سپندان
۴ عکس

۸۰متر + بالکن× متریال عالی=پسند سخت سپندان

تهران, منطقه پنج,

رهن ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

۹۰متر اداری//۲دوخواب خوش نقشه
۲ عکس

۹۰متر اداری//۲دوخواب خوش نقشه

تهران, منطقه پنج,

رهن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵۶ متر ۵ ساله فردوس
بدون تصویر

۵۶ متر ۵ ساله فردوس

تهران, منطقه پنج,

قیمت ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان